Ljudabsorbent

ljudabsorbent med eget tryck
Ljudabsorbent med eget tryck
En dålig ljudmiljö gör människor stressade och sjuka. Helt i onödan.

Buller och höga ljudnivåer är skadligt på många sätt. Hörselskador är bara en del av de skadliga effekter som en dålig ljudmiljö orsakar. Stress och följdsjukdomar av detta gör stor skada i människors liv. Att anpassa lokaler så att arbetsmiljön blir bra även vid verksamheter som konstant skapar en oacceptabelt hög ljudnivå är inte svårt. Det finns enkla ekvationer för att ge ett utrymme den dämpning som behövs.

Lägre kostnader

Illustratech har satt samman en produkt som ger både väsentligt lägre kostnader samtidigt som miljövinsterna är mycket stora. Det är inte ovanligt att våra offerter ligger under halva priset jämfört med våra konkurrenter. Vi är dessutom ensamma om att kunna erbjuda eget tryck.

Materialet tillverkas i Sverige och till stor del av återvunna PET-flaskor. Plaster i sig har vuxit till ett enormt problem och här kommer materialet till nytta istället för att fylla våra hav.

Trycket görs också i Sverige med de miljövänligaste metoder som står till buds

Unika motiv

Vanligtvis är ljudabsorbenter grå eller vita. Om tryck erbjuds är det förtryckta motiv som i bästa fall är intetsägande. Vi har valt att använda bilder som ni själva väljer.
Vi kan även fotografera, skapa illustrationer eller tillhandahålla bilder för den som önskar det. Låt barnen i skolan illustrera sin egen arbetsmiljö, Gör styrelse- porträtten till ljudabsorbenter. Ni väljer motiv och vi tar hand om all bildbearbetning till tryckfärdigt material.

Figurskärning

Vill ni arbeta med former kan vi skära till skivorna i vilken form ni vill.

Kontakta oss för ditt projekt. Vi sköter allt från foto/bildredigering till montage. Vi kan också hjälpa till med beräkning av hur mycket som behövs för att ljudmiljön ska bli bra.